Kasım 29, 2020

Uzman Haber

En Güncel Haberler

admin

5 min read

Sual: Ne kadar iyilik ederse etsin, kâfirin hiç sevap alamayacağını biliyoruz. İyilikleri olan bir kâfir Müslüman olunca, iyilikleri geçerli hâle gelir...

14 min read

Sual: Gayb nedir? Gaybı kimler bilebilir?CEVAPGayb, duygu organları ile veya hesap ile, tecrübe ile anlaşılmayan şey demektir. Gaybı ancak Allah bilir. O,Âlim-ül-gayb dir(Haşr...

1 min read

Sual: Kitaplarda, (Allahü teâlâ işitir, görür, ama Onun işitmesi, görmesi bizimki gibi vasıtayla, yani göz ve kulakla değildir) diye bildiriliyor. O zaman bunun...

4 min read

Sual: Müşebbihe nasıl bir fırkadır?CEVAPAllahü teâlâyı bir cisim olarak kabul eden ve Ona insanlardaki gibi uzuvlar isnat eden, Kur’andaki müteşabih âyetlere...

13 min read

Sual: Hristiyanlar da Vehhabiler gibi tanrı gökte diyorlar. Bu inanç İncillerde var mıdır?CEVAPHazret-i İsa’nın, göğe çıkıp, Allah’ın sağına oturduğu ve Allahü...

3 min read

Sual: Nur mahlûktur. Allah için nur demek küfür olur mu?CEVAPAllahü teâlâ için ışık anlamında nur denmez; çünkü nuru, ışığı da O...

2 min read

Sual: Araf suresinin 11. âyetinde, Allah, biz yarattık diyor. Birden çok ilah mı vardır?CEVAPBu âyet-i kerimenin meali şöyledir:(Sizi yarattık, sonra şekil...

7 min read

Sual: Allah’ın sıfatları hangileridir?CEVAPAllahü teâlânın Sıfat-ı zatiyye’si altıdır:1- Vücûd: Allahü teâlâ vardır. Varlığı ezelidir. Vacib-ül vücûddür, yani varlığı lazımdır.2- Kıdem: Allahü teâlânın varlığının evveli, başlangıcı yoktur.3- Bekâ: Allahü...

18 min read

Sual: Esma-i hüsna ne demektir?CEVAPEsmâ-ül hüsna, Allahü teâlânın güzel isimleri demektir. Arapça orijinal yazılışları için buraya tıklayınız!Allahü teâlânın Tirmizi’de bildirilen 99...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.